Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKK.7331-568/08 Kraków, dnia 1.09.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 na działce nr 46/6 obr. 21 Krowodrza, ul. ul. Księcia Józefa 172 w Krakowie"

z wniosku: SFERIA SA, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szweblik

w dniu 01.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2577/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8°° - 15°°

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-02
Data publikacji:
2010-09-02
Data aktualizacji:
2010-09-02