Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-08-27)

od 10.08.2010 r. do 30.08.2010 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane nieruchomości gruntowe, składające się z działek ewidencyjnych nr 20/4 o powierzchni 0,0288 ha, oraz nr 306/2 o powierzchni 0,0149 ha, położone w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Powstańców, przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 11.08.2010 r. do 31.08.2010 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 15/1 obręb 47 - Nowa Huta, na cele: handel i dojście do obiektu, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 83/1 obręb 8 - Nowa Huta, na cel handel, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 123/1 obręb 8 - Nowa Huta, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 108/28 obr. 2 Nowa Huta, na cel: zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie
5. część działki nr 443/40 obręb 3-Krowodrza, na cele: garaż i droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 213/66 obręb 55-Podgórze, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 116/36 obręb 11-Podgórze, na cele: garaż i droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. działkę nr 407 i części działek nr 321/1, 312/5, 408 obręb 61-Podgórze, na cele: fragment budynku mieszkalnego - ganek (mieszkalny), dojście (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9. części działek nr 276/30 i 274/17 obr. 12-Podgórze, na cele: rusztowanie, zaplecze budowy i warstwa dociepleniowa (mieszkalny), na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie

od 13.08.2010 r. do 02.09.2010 r.
- zabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:
1. działka: nr 840/2 o powierzchni 0,1882 ha, położonej w obrębie 49 jednostka ewidencyjna Podgórze, znajdującej się przy ulicy Alfreda Dauna 66 A,
2. działka: nr 506/51 o powierzchni 0,3077 ha, położonej w obrębie 48 jednostka ewidencyjna Podgórze, znajdującej się przy ulicy Gołaśka 8,
przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Podedworze 20 i jej użytkowników wieczystych.

od 16.08.2010 r. do 05.09.2010 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 79/2 obręb 55 - Podgórze, na cel: ogródek działkowy nr 15 (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działek nr 447/2 i 447/4 obręb 68 - Podgórze, na cele: dojście i droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,


od 17.08.2010 r. do 06.09.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1893/2010 z dnia 04.08.2010r.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący część działki nr 71/17 obręb 2-Nowa Huta, na cel: wykonanie miejsc postojowych oraz użytkowania na cel: parking/miejsca postojowe, na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 92, 1 pozycja na wykazie,

od 18.08.2010 r. do 07.09.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28/6 o pow. 358 m2 obręb 3 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Gustawa Morcinka, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 168/24 o pow. 0,6877 ha obręb 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Rusznikarskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11 w Krakowie jej użytkownikom wieczystym, Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza" z siedzibą w Krakowie oraz osobom fizycznym, określającego zmiany do wykazu wywieszonego w dniach od 12.07.2010 r. do dnia 31.07.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące garaże położone w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wiślicko Nr 5:
• oznaczony Nr 1 o powierzchni użytkowej 14,78 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 15/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 220/1 o powierzchni 0,0409 ha, obręb 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00002381/3,
• oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 19,35 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 220/1 o powierzchni 0,0409 ha, obręb 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00002381/3.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel 12 616 9809, 12 6169 808 w godzinach pracy urzędu.

od 19.08.2010 r. do 08.09.2010 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17 o pow. 0,3789 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkaniowym przy ul. Batalionu Skała AK 10 w Krakowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza" z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 37 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi,
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1981/2010 z dnia 13.08.2010r.,
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1983/2010 z dnia 13.08.2010r.
- nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy, oznaczony nr U 1 o powierzchni użytkowej 24,29 m2 położony w budynku mieszkalnym w Krakowie w os. Kazimierzowskim Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 06.06.2102 udziału wynoszącego 17/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 208 o pow. 0,0379 ha położonej w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076464/8.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel 12 616 9809 lub 413 tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 20.08.2010 r. do 09.09.2010 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 200 odpowiadająca parceli l.kat. 85/113, obręb 49 - Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa/dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 841/407 obręb 10 Nowa Huta, na cel: droga dojazdowa/plac manewrowy, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 386/25 obręb 3-Krowodrza, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

od 23.08.2010 r. do 12.09.2010 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1992/2010 i 1993/2010 z dnia 17.08.2010r.,

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-26
Data publikacji:
2010-08-27
Data aktualizacji:
2010-08-27