Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU-02-1-DPO.7331-837/09 Kraków, dnia 12.08.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa odcinka wodociągu pomiędzy węzłami U1 ÷ U2 w ramach inwestycji: budowa i przebudowa wodociągu w ul Mogilskiej od Ronda Mogilskiego do ul Meissnera, na działkach nr 490/9, 283/2, 456/1, 282/3, 90/10, 491/1 obr 5 Śródmieście ".

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul Senatorska 1, Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Kowalówkę.

w dniu 11.08.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2317/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-13
Data publikacji:
2010-08-13
Data aktualizacji:
2010-08-13