Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznegow sprawie inwestycji pn.:„Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w al. 29-go Listopada na działkach nr 707/1 i 707/4 obr.22 w Krakowie-Śródmieściu”.

AU- 02-1-AWK.7331-1466/10 Kraków, dnia 06.08.2010r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w al. 29-go Listopada na działkach nr 707/1 i 707/4 obr.22 w Krakowie-Śródmieściu".

z wniosku : Spółki ECHO Investment S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kozielewicza


w dniu 06.08.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2259/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-06
Data publikacji:
2010-08-06
Data aktualizacji:
2010-08-06