Dokument archiwalny
Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Ważność: do godz. 8:00 dnia 30.07.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku ze spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników na Wiśle poniżej ujścia Dunajca poziom wody układać będzie się w strefie stanów wysokich, lokalnie do stanów alarmowych.
Na Wiśle powyżej ujścia Dunajca (w tym na obszarze Krakowa) zaznaczy się tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.
W zlewni Soły, Skawy, Raby, Dunajca, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły spodziewane są spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie przy przekroczonych w dalszym ciągu stanach ostrzegawczych i alarmowych.
W wyniku przekroczenia stanów alarmowych nie przewiduje się przelania wody przez koronę wałów w profilach wodowskazowych IMGW.
Aktualny poziom Wisły na posterunku wodowskazowym Kraków - Bielany wynosi 353 cm (odczyt z godz. 9:00) - 7 cm poniżej stanu ostrzegawczego.

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej).

Skutki: Zalania przybrzeżnych terenów, utrudnienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI NAWROT, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-29
Data publikacji:
2010-07-29
Data aktualizacji:
2010-07-29