Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadów - Węgrzynowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag oraz zapisów dotyczących sieci telekomunikacyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu - w zakresie wprowadzonych zmian - do dnia 6 września 2010 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA JAŚKIEWICZ, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-26
Data publikacji:
2010-07-26
Data aktualizacji:
2010-07-26