Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-342/08 Kraków, dnia 23.07.2010r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa linii kabla energetycznego oświetlenia z ul. Pyjasa wraz z podłączeniem szafy oświetleniowej PZ nr 4245 w pasie drogowym ul. Konwisarzy oraz budowa kolektora kanalizacji odwodnienia z ul. Pyjasa do włączenia go do istniejącego kolektora 1330/1950 na działkach nr 227/35, 227/36, 226/2, 225/2, 224/1, 223, 222/1, 222/2, 221/4, 221/3, 220, 219, 218, 216/1, 216/2, 334/2, 334/1,334/3, 271/5, 228/10, 228/23, 228/26, 228/27, 338, 230, 229/25, 228/22, 228/7 obr. 5 Krowodrza w rejonie ulic Pyjasa, Konwisarzy i Odlewniczej w Krakowie".

z wniosku: Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Kraków, ul. Centralna 53F (poprzednio Krakowskiego Zarządu Komunalnego) działającego przez pełnomocnika P. Izabelę Ostrowską - Jankowicz

w dniu 23.07.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 2051/10.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-23
Data publikacji:
2010-07-23
Data aktualizacji:
2010-07-23