Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2737/09 Kraków, dnia 19.07.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa zespołu szkół muzycznych na cele dydaktyczne (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, sala koncertowa, stołówka), zlokalizowanych przy ul. Basztowej 6-8 w Krakowie, na działkach nr 66/2 i 66/3 obr. 119 Kraków - Śródmieście oraz infrastruktury technicznej wewnętrznej wraz z infrastrukturą zewnętrzną - w tym przebudową stacji trafo nr 1219 - w granicy obszaru wniosku i na działkach drogowych nr 178/1 obr. 119 Kraków-Śródmieście (ul. Sereno Fenna) oraz nr 180/5 obr. 119 Kraków-Śródmieście i nr 615/3 obr. 1 Kraków Śródmieście (ul. Basztowa)"

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków, działającej przez pełnomocnika Panią Dyrektor Renatę Stępień-Huptyś

w dniu 16.07.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1984/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-19
Data publikacji:
2010-07-19
Data aktualizacji:
2010-07-19