Dokument archiwalny
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lipca do 25 sierpnia 2010 r.
Odnośnik do treści ogłoszenia


 

Podmiot publikujący:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA JAŚKIEWICZ, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-16
Data publikacji:
2010-07-16
Data aktualizacji:
2010-07-22