Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" w zakresie wynikającym z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2010 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu - w zakresie wprowadzonych zmian - do dnia 16 sierpnia 2010 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA JAŚKIEWICZ, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-05
Data publikacji:
2010-07-05
Data aktualizacji:
2010-07-05