Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa powołał Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

 

Prezydent Miasta Krakowa powołał Panią Renatę Lisowską na Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Zadania Pełnomocnika określa ZARZĄDZENIE 1590/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Organizacji Pozarządowych. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa, funkcjonuje w Pionie Edukacji i Spraw Społecznych Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych.

Kontakt:

Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
pokój 517
telefon: 12-61-69-433
faks: 12-61-69-525
e-mail: Renata.Lisowska@um.krakow.pl

 

Główne zadania Pełnomocnika:

1. Pełnomocnik działa w obszarze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

2. Pełnomocnik odpowiada za:

1. projektowanie kierunków polityki Miasta,
2. monitorowanie realizacji celów polityki Miasta,
3. współtworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4. koordynowanie działań Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5. wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym na dany rok i w perspektywie wieloletniej,
6. monitorowanie procesu wykonania planów i zadań,
7. uczestniczenie w ustalaniu wskaźników realizacji zadań planowych i zadań,
8. ujednolicanie procedur obowiązujących w Mieście w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Pełnomocnik, w obszarze swego działania, w odniesieniu do podległego pionu, wykonuje następujące uprawnienia i obowiązki:

1. nadzoruje i koordynuje przygotowanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań określonych w ust.2,
2. wydaje wiążące polecenia,
3. dokonuje oceny realizacji zadań w oparciu o raporty zawierające ustalone wskaźniki.


4. Pełnomocnik w obszarze swojego działania przewodniczy zespołom zadaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je, przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi.


5. Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może występować do innych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych, o udostępnienie i pozyskiwanie informacji oraz inicjowanie działań dotyczących realizacji zadań określonych w ust. 2.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-02
Data publikacji:
2010-07-02
Data aktualizacji:
2010-07-02