Dokument archiwalny
Urząd Miasta Krakowa został zwycięzcą konkursu "Wzorcowy Urząd
w Małopolsce"

Obrazek Logo konkursu WUM

Urząd Miasta Krakowa został zwycięzcą konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" za projekt pod nazwą „Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa przyjazny osobom niepełnosprawnym". Nagrodę odebrali w piątek 2 lipca br. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Bogdan Dąsal i Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Iwona Wendel.

Organizatorami VI edycji konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" były Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Rozwiązania wdrażane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa mają na celu ułatwienie dostępu do informacji osobom z obniżoną sprawnością sensoryczną tj. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej, obniżoną sprawnością komunikowania się, obniżoną sprawnością ruchową oraz osoby dotknięte schorzeniami neurologicznymi np. epilepsja.

Chociaż niektórzy ludzie nie są w stanie używać obrazów, filmów, dźwięków, bezpośrednio, mogą nadal używać stron internetowych, które zawierają informację tekstową stanowiącą odpowiednik treści wizualno-audialnej. Siłą odpowiedników tekstowych jest to, że mogą być wyświetlane i dostępne dla ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności używających różnorakich technologii, dlatego podstawowym aspektem wprowadzanych zmian jest dostosowanie wszystkich elementów w serwisie do wymogów organizacji zajmujących się ustanawianiem standardów wytwarzania stron www takich jak W3C (World Wide Web Consortium). Dzięki temu tekst może być łatwo odczytany przez syntezatory mowy i ekrany braille, może być prezentowany wizualnie na ekranie komputerowym i papierze. Dla osób niedowidzących udostępniono również opcje wyboru wielkości czcionek, możliwość zmiany kolorystyki i kontrastu stron, syntezator mowy czytający wybrane elementy serwisu np. kody niezbędne do zalogowania, wyeliminowano wszystkie elementy ruchome, wprowadzono opisy alternatywne dla grafik i zdefiniowano skróty klawiszowe ułatwiające nawigowanie po serwisie. Poprawnie przygotowany tekst wyświetlony wizualnie daje korzyści nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również poprawia komfort większości użytkowników sieci.

W Biuletynie w module Procedury zamieszczono odnośniki do filmów w języku migowym, skierowanych do osób niesłyszących. W porozumieniu z oddziałem małopolskim Polskiego Związku Głuchych zostały nagrane procedury, z którymi osoby niesłyszące najczęściej zgłaszają się do Urzędu Miasta Krakowa, np. jak otrzymać dodatek mieszkaniowy, wymienić prawo jazdy, zameldować się i wymeldować, wymienić dowód osobisty, otrzymać skierowanie do szkół i placówek specjalnych, starać się o otrzymanie stopnia niepełnosprawności.

 

Załączniki:
Dyplom Wzorcowy Urząd w Małopolsce

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
IWONA WENDEL, ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-02
Data publikacji:
2010-07-02
Data aktualizacji:
2010-07-05