Dokument archiwalny
MOWIS zaprasza na szkolenie poświęcone nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, zajmująca się wsparciem III sektora w Małopolsce, zapraszają przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych na szkolenie poświęcone nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas szkolenia zostanie także zaprezentowany Projekt Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 8 lipca br. w godz. 11:00-15:00 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 (lokalizacja od strony Alei Róż).

Program spotkania:

11.00 - 11.10
Przywitanie i omówienie przebiegu szkolenia.

11.10 - 13.10
Szkolenie dot. nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13.10 - 13.20
Przerwa kawowa

13.20 - 14.20
Prezentacja projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

14.20 - 15.00
Omówienie zgłoszonych uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Szkolenie poprowadzi Pan Jerzy Boczoń, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, jeden z założycieli Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności na szkoleniu do dnia 6 lipca br.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielają:
Tomasz Otko, 12 418 00 77, tomasz.otko@bis-krakow.pl
Joanna Spuła, 12 412 15 24, joanna.spula@bis-krakow.pl

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-02
Data publikacji:
2010-07-02
Data aktualizacji:
2010-07-26