Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO


OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO


Na podstawie art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że od wydanej w dniu 05.05.2010r. decyzji BGN.7330-4/10 Starosty Wielickiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Jodłowej drogi gminnej zbiorczej ETAP II na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej (Klonowej)" zostały złożone odwołania przez strony postępowania.
Wobec powyższego decyzja wraz z aktami sprawy została przesłana do Wojewody Małopolskiego celem rozpatrzenia odwołań.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-24
Data publikacji:
2010-06-24
Data aktualizacji:
2010-06-24