Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że Starosta Wielicki w dniu 14.06.2010r. wydał decyzję znak BGN.7330-1/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Koszykarskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia".

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych nr: 192/1, 59/2, 168/2, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/17, 67/15, 67/13, 182/4, 68/5, 182/8, 69/5, 8/126, 8/107, 8/105, 8/121, 182/7, 8/119, 8/117, 8/123, 8/110, 8/125, 8/112, 8/114, 26/16, 26/18, 183/8, 32/4, 182/9 obręb 17 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze.
Ponadto działki nr 39/2, 39/1, 37/4, 59/3, 194/17, 143/2 obręb 17 jednostka ewidencyjna Kraków Podgórze, położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęto przebudową sieci elektroenergetycznej.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-24
Data publikacji:
2010-06-24
Data aktualizacji:
2010-06-24