Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/2/71 ul. Urzędnicza 52a

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. URZĘDNICZA 52A


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: BRAK DANYCH
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 43,85 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 465,69 zł + 205,01 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 15.06.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

Zaległości czynszowe w wysokości 18 641,81 zł podane na dzień 15.06.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-06-17
Data publikacji:
2010-06-17
Data aktualizacji:
2010-06-17