Dokument archiwalny
Informacja dla Właścicieli i Zarządców nieruchomości

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266. z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie stosownych danych.

 

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

 

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach (za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku, a za drugie pólrocze - do końca stycznia roku następnego) na adres: Wydział Mieszkalnictwa UMK ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-16
Data publikacji:
2010-06-16
Data aktualizacji:
2010-06-16