Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-900/10 Kraków, dnia 10.06.2010r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa: budynku zaplecza socjalnego zespołu boisk sportowych w ramach kompleksu Moje boisko-ORLIK 2012, placu wejściowego, masztów o wys. max.10m w ilości sztuk 8 -oświetlenia boisk oraz infrastruktury technicznej- przyłączy: kanalizacji deszczowej i odwodnienia boisk, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz wodociągowego przy ul. Na Błonie 15B na działkach nr 144/6, 145/6, 158/1, 159/1, 455/40 obr.6 w Krakowie-Krowodrzy".

z wniosku : Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie reprezentowanego przez Dyrektora - Pana Krzysztofa Kowala działającego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Piotrowskiego

w dniu 10.06.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1651/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-11
Data publikacji:
2010-06-11
Data aktualizacji:
2010-06-11