Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/2/68 os. Na Skarpie 63

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. NA SKARPIE 63


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROW.
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 45,23 m2
KONDYGNACJA - PARTER
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 355,96 zł + 273,58 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 35-38 m2
- Wyposażenie techniczne: kanalizacja, gaz, co, instal. wodna, elektr., lokal samodzielny
- Lokalizacja: najchętniej Skawina, ewentualnie Kraków
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 2.06.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

Zaległości czynszowe w wysokości 13 313,76 zł podane na dzień 28.05.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-06-07
Data publikacji:
2010-06-07
Data aktualizacji:
2010-06-07