Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne w przedmiocie budowy parkingów kubaturowych w Krakowie Korona, Olimpijka, Plac Biskupi.

Zakończył się etap składania wniosków i postulatów dotyczących budowy parkingów kubaturowych w ramach prowadzonych przez Wydział Inwestycji konsultacji społecznych, zgodnie z zarządzeniem nr 388/2010 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 1 marca 2010.

Wydział Inwestycji dziękuje za udział w konsultacjach i skierowane w ramach tych konsultacji postulaty i uwagi. Treść wszystkich skierowanych przez mieszkańców pism i formularzy konsultacyjnych zamieszczona zostanie na serwisie www.dialogspoleczny.krakow.pl. Odpowiedzi na pytania i poruszone tematy będą udzielane w trybie zbiorowym poprzez miejski serwis Dialog Społeczny.
Przebieg konsultacji zostanie podsumowany w raporcie, który zawierać będzie analizę postulatów oraz możliwości ich zrealizowania. Raport sporządzony zostanie przez niezależną instytucję i zgodnie z Zarządzeniem nr 388/2010 Prezydenta Miasta Krakowa, przekazany Prezydentowi w terminie do 30 listopada 2010, a zgodnie Uchwałą Rady Miasta Krakowa XLI/502/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, przedstawiony Radzie Miasta Krakowa w terminie do 31 grudnia 2010.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-06-02
Data publikacji:
2010-06-02
Data aktualizacji:
2010-06-02