Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne w przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa wspólnie z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny zaprasza mieszkańców dzielnicy do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej w Krakowie.
Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem teren Dzielnicy XIV Czyżyny na obszarach znajdujących się w otoczeniu inwestycji lub będących w rejonie jej oddziaływania. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.
Konsultacje prowadzone są od 1 czerwca do 30 września br. na miejskiej platformie internetowej „Dialog Społeczny"  www.dialogspoleczny.krakow.pl , gdzie dostępne będą szczegółowe informacje na temat harmonogramu spotkań z mieszkańcami oraz konsultowane dokumenty. Spotkania i dyżury konsultacyjne dla mieszkańców organizowane będą na terenie Dzielnicy XIV.

Zobacz też:
ZARZĄDZENIE NR 1244/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 maja 2010 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie budowy Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.
• Dzielnica XIV Czyżyny os. Dywizjonu 303 nr 43, 31-869 Kraków; Telefon: 12 647 61 64; e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl; www.dzielnica14.krakow.pl


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-06-02
Data publikacji:
2010-06-02
Data aktualizacji:
2010-06-02