Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/30 ul. Grota Roweckiego 57

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. GROTA ROWECKIEGO 57


2. Tytuł prawny do lokalu: DECYZJA PRZYDZIELAJĄCA LOKAL
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 59,78 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: BRAK DANYCH
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: obojętna
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 19.05.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

Zaległości czynszowe w wysokości 7 536, 17 zł podane na dzień 19.05.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-05-24
Data publikacji:
2010-05-24
Data aktualizacji:
2010-08-03