Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2908/07 Kraków, dnia 21.05.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

 

Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej DN 600mm od ZUW Dłubnia- Szpital Rydygiera do Ronda gen. Maczka węzły 106-143-115 oraz przebudowa i budowa magistrali wodociągowej DN 600 od ZUW Dłubnia - ul. Łowińskiego węzły 106-93-1 wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na działkach: 6/21, 163/4, 203, 584, 841/408, 841/414,841/166, 316/1,328/82,328/80, 328/83, 328/81, 328/84,347, 740/2,328/8, 328/9, 328/23,328/1,328/75,328/74,328/16,328/15,328/38 obr. 10, 1, 2/1, 215, 217, 218 obr.9, 264/1, 295/4 obr. 2, 3/9, 3/10, 4/2, 24/5, 24/6, 24/9, 24/13, 103/7,103/8, 103/9,106/10, 179/1, 185/3, 185/12, 186,241/2, 244/2, 245 obr. 8 Nowa Huta

 

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika P. Agnieszkę Rusnak

 

w dniu 10.05.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1330/10

 

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."

 

 

Godziny przyjęć stron:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-21
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2010-05-21