Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU- 02-1-AWK.7331-1615/09 Kraków, dnia 21.05.2010r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do starorzecza Wisły w rejonie ul. Kolnej w Krakowie na działkach nr 1/3, 2, 22 obr.74 w Krakowie-Podgórzu w ramach budowy kompleksu sportowego - stadion, pawilony, układ drogowy budowy ul. Kolnej wraz z parkingami - IV etap rozbudowy ośrodka Kolna w ramach centrum treningowego obsługującego EURO 2012".

z wniosku : Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie działającego przez pełnomocnika Panią Ewę Płomińską


w dniu 21.05.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1449/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-21
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2010-05-21