Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-05-21)

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 /4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 07.05.2010 r. do 27.05.2010 r.
- dotyczący części nieruchomości o pow. 16 m2 położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 101/1 o całkowitej pow. 0,2065 ha, obr. 43, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą Kw Nr 202198 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-21
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2010-05-21