Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/35 Plac Serkowskiego 6

1. Adres lokalu: KRAKÓW, PLAC SERKOWSKIEGO 6


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku:
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 28,72 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, PIEC GRZEWCZY,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 157,39 zł + 106,14 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2-3 pokoje
- Wyposażenie techniczne: może być do remontu
- Lokalizacja: obojętna
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO SPŁACENIA ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 26.04.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-04-28
Data publikacji:
2010-04-28
Data aktualizacji:
2010-05-06