Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/27 os. Stalowe 15

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. STALOWE 15


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 66,49 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC., WODNA, ŁAZIENKA, CO, PIEC GRZEWCZY,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 502,00 zł + 329,48 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2x2 pokoje z kuchnią
- Wyposażenie techniczne: standardowe
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO SPŁACENIA ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 27.04.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-04-28
Data publikacji:
2010-04-28
Data aktualizacji:
2010-04-28