Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKK.7331-676/08 Kraków, dnia 28.04.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8245 „os. Niepodległości" na dachu istniejącego budynku Hotelu „Lipsk" Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce nr 76/2 obr. 7 Nowa Huta na os. Albertyńskim w Krakowie"

z wniosku: Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o. o. 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a, reprezentowanej przez pełnomocnika Tomasza Lortza

w dniu 28.04.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1196/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-28
Data publikacji:
2010-04-28
Data aktualizacji:
2010-04-28