Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/23 os. Przy Arce 18

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. PRZY ARCE 18


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROW.
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 47,83 m2
KONDYGNACJA -
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 270,72 zł + 186,01 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 pokoje do 38 m2
- Wyposażenie techniczne: co, balkon-loggia,
- Lokalizacja:
- Inne: piece węglowe wykluczone,
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO SPŁACENIA ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 7.04.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-04-09
Data publikacji:
2010-04-09
Data aktualizacji:
2010-04-09