Dokument archiwalny
Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 25 marca 2010 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu 25 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 31 wniosków dotyczących najmu pracowni z zasobów Gminy Miejskiej Kraków. Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych ustaliła, co następuje:

1. Pan Wojciech Żychowski otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Krakowiaków 19/35 w Krakowie,

2. Pan Jan Janiurek otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Chopina 29/9 w Krakowie,

3. Państwo Joanna i Janusz Warchołowie otrzymują propozycję najmu pracowni na os. Uroczym 5/7 w Krakowie,

4. Pani Kinga Nowak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Szewskiej 4/11(a) w Krakowie.


Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r., na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 25 marca 2010 r. jest dostępny do wglądu w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pokój 14, dodatkowe informacje pod nr tel. 616 1918.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
JACEK STOKŁOSA, GŁÓWNY SPECJALISTA-GŁÓWNY PLASTYK MIASTA
Data wytworzenia:
2010-04-09
Data publikacji:
2010-04-09
Data aktualizacji:
2010-04-09