Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/25 ul. Topazowa 8

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TOPAZOWA 8


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU
3. Własność budynku: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZŁOCIEŃ"
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 32,83 m2
KONDYGNACJA - IV PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 357,20 zł + 228,61 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 24.03.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-04-08
Data publikacji:
2010-04-08
Data aktualizacji:
2010-04-08