Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/20 ul. Teligi 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TELIGI 12


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU
3. Własność budynku: WSPÓLNOTA
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 46 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 468,74 zł + 339,06 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 22.03.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
Zaległości czynszowe w wysokości 6 519, 73 zł podane na dzień 22.03.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-03-24
Data publikacji:
2010-03-24
Data aktualizacji:
2010-03-24