Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2306/09 Kraków, dnia 3.03.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznym ogrodzeniem, kanalizacją deszczową, oświetleniem, trybunami ziemnymi, chodnikami i schodami terenowymi oraz zmianą tras kolidujących sieci podziemnego uzbrojenia terenu - wodociągowej i teletechnicznej, na działce nr 142 obr. 45 Nowa Huta, na Osiedlu Szklane Domy 2 w Krakowie"

z wniosku: Zespołu Ekonomiki Oświaty „Kraków-Wschód", ul. Fatimska 8, 31-831 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Kołodzieja

w dniu 3.03.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/646/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-03
Data publikacji:
2010-03-03
Data aktualizacji:
2010-03-03