Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-2819/09 Kraków, dnia 02.03.2010r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej na działkach nr 570/6, 563/5, 400/2, 400/5, 400/4, 562/1, 399/4 obr. 100 Podgórze przy ulicy Szastera i Świdzińskiego w Krakowie"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
31-586 Kraków, ul. Centralna 53 działających przez pełnomocnika Pana Stanisława Dzioba

w dniu 02.03.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 631 /10.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-02
Data publikacji:
2010-03-02
Data aktualizacji:
2010-03-02