Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-2532/09 Kraków, dnia 02.03.2010

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa wodociągu miejskiego Ø 150-300 mm w ul. Pasternik/Na Polach" - działki nr 679, 678 (obr.34 Krowodrza), 526/5, 526/6 (obr.40 Krowodrza).

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Glixelli

w dniu 02.03.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/626/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU - 02-1-WKA.7331-2799/09 Kraków, dnia 02.03.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Krakowie" - działka nr 16/1 (obr.70 Podgórze).

z wniosku : MK-INVEST Sp. z o.o. - ul. Nad Serafą 56, 30-864 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 02.03.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/624/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-1-WKA.7331-2727/09 Kraków, dnia 02.03.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej Ø110x10 PE w rejonie ul. Kołodziejskiej, Siostry Faustyny i Pocztowej w Krakowie" - działki nr 315/1, 314/2, 308/6, 308/10, 305/4 (obr.46 Podgórze).

z wniosku : Państwa Jolanty i Jerzego Bukowskich - ul. Gromady Grudziąż 21/13, 30-657 Kraków działających przez pełnomocnika Pana Eugeniusza Pilcha

w dniu 02.03.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/625/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-2-WKA.7331-3254/06 Kraków, dnia 02.03.2010


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr 51515 przy ul. Tymiankowej 12" - działka nr 107/3 obr.33 Nowa Huta.

z wniosku : Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

w dniu 02.03.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/627/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-02
Data publikacji:
2010-03-02
Data aktualizacji:
2010-03-02