Dokument archiwalny
INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3.

Urząd Miasta Krakowa informuje o zamiarze podjęcia współpracy z pracodawcami mającymi swoją siedzibę na terenie Miasta Krakowa w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3
Planowana współpraca Urzędu Miasta Krakowa z pracodawcami dotyczyć będzie możliwości finansowania (współfinansowania) z budżetu Miasta kosztów opieki nad dzieckiem w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat organizowanej (współorganizowanej) przez pracodawców.

Zainteresowani mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków współpracy z Urzędem Miasta Krakowa od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pok. 404 i 409, w godz. 9.00-14.00 lub na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl i www.krakow.pl/miasto/zdrowie/

Propozycje i pytania dotyczące współpracy z Gminą Miejską Kraków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku od 5 miesiąca do 3 lat pracodawcy mogą składać w formie pisemnej i elektronicznej na adres: Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK al. Powstania Warszawskiego 10 31-549 Kraków lub na adres e-mail: BZ.UMK@um.krakow.pl oraz pod nr telefonów: (12) 616-94-87, 616-94-97 oraz nr faxu: (12) 616-94-86.

Aktualizacja dokumentów - stan na dzień 19 marca 2010 r.

  1. OGŁOSZENIE
  2. KONKURS OFERT-ZARZĄDZENIE
  3. FORMULARZ OFERTOWY
  4. WZÓR UMOWY

 

Załączniki:
Informacja
Ogłoszenie. Konkurs ofert. Projekt
Program Nr 17. Opis.
Wzór umowy
Załącznik do umowy.
Projekt umowy dla pracodawców.
Ankieta
OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT-ZARZĄDZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
WZÓR UMOWY

 

Podmiot publikujący:
BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-02
Data publikacji:
2010-03-02
Data aktualizacji:
2010-05-13