Dokument archiwalny
Zgłoszenia kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009. Tytułem FILANTROP KRAKOWA pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej jej potrzebującym. Kandydatów to tego tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:
1/ za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne),
2/ za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009 można składać w terminie do 31 marca 2010 r., w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, pok. 520, Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS os. Centrum C 10, pok. 105 lub przesłać pocztą.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009.


Szczegółowy Regulamin Konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa pod adresem: www.krakow.pl/mowis/ oraz www.bip.krakow.pl/
Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu:
Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 106, tel. 642-19-32, e-mail: siemioma@um.krakow.pl .

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-01
Data publikacji:
2010-03-01
Data aktualizacji:
2010-03-29