Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/17 Rynek Podgórski 4

1. Adres lokalu: KRAKÓW, RYNEK PODGÓRSKI 4


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODST. SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ CIEMNĄ
POW. UŻYTKOWA - 23,29 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, GAZ, ŁAZIENKA,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 127, 63 zł + 129,30 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: ok. 35 m2
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: nie Nowa Huta
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 17.02.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-02-18
Data publikacji:
2010-02-18
Data aktualizacji:
2011-02-23