Dokument archiwalny
04.02.2010 r. - Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego


W dniu 2 lutego 2010 r. zawarto porozumienia pomiędzy Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie a Gminą miejską Kraków w sprawie powołania i wspólnego prowadzenia Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.

W imieniu Konsulatu Stanów Zjednoczonych wystąpili: Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Pan Allen Greenberg oraz Pan Benjamin Ousley Konsul ds. Prasy i Kultury, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków wystąpiły: Pani Elżbieta Lęcznarowicz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pani Ewa Jaśkowiec Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie.
Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Krakowie jest tworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Krakowa na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej. Centrum będzie zaopatrzone w podręczniki i książki dla nauczycieli języka angielskiego oraz będzie pełnić funkcję ośrodka pomocy metodycznej dla nauczycieli.
Siedziba Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego będzie znajdować się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie przy ul. Blachnickiego 1.
W celu utworzenia Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, zostały podjęte zobowiązania mające na celu wykonanie prac umożliwiających właściwe warunki do jego funkcjonowania. Między innymi: wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe i biblioteczne, sprzęt komputerowy, zbiór książek i materiałów bibliotecznych oraz specjalne maszyny do wycinania pomocy naukowych.
Sekcja ds. Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych będzie zaopatrywać Centrum w egzemplarze publikacji wydawane przez Departament Stanu, będzie organizować systematyczne szkolenia dla personelu zapewniając na to środki oraz dostarczać informacje o programach i stypendiach oferowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych a także o możliwościach kształcenia oraz ubiegania się o pomoc finansową na cele edukacyjne w USA. Będzie realizowany program wykładów w ramach programu US Speakers, imprezy kulturalne oraz wymiana edukacyjna
Porozumienie w sprawie powołania Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Krakowie zostało zawarte na czas nieokreślony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO, DYREKTOR
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-02-04
Data publikacji:
2010-02-04
Data aktualizacji:
2010-12-15