Dokument archiwalny
Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii.

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje środowiska prowadzące działalność charytatywną o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem komisji będzie wyłonienie laureatów tytułu „FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009".
Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2009" w następujących kategoriach:


- największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
- najciekawsza forma i efektywność filantropii.


Kandydatury do komisji należy składać w terminie do 26 lutego 2010 r. w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. nr 105.
Zgłoszenie powinno zawierać:


1. imię i nazwisko kandydata,
2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym,
3. krótką charakterystykę kandydata,
4. opis dotychczasowych działań (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi),
5. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełną nazwę instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym,
6. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. nr 106, tel.12 642-19-32,
e-mail: siemioma@um.krakow.pl

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-02-04
Data publikacji:
2010-02-04
Data aktualizacji:
2010-02-04