Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/2/13 os. Wandy 13

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. WANDY 13


2. Tytuł prawny do lokalu: WYROK SĄDU POTW. WSTAPIENIE W NAJEM
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 38,72 m2
KONDYGNACJA - III
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 303, 32 zł + 162,68 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: mniejszy
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 2.02.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
Zaległości czynszowe wraz z odsetkami w wysokości 14 607,92 zł podane na dzień 31.12.2009 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-02-03
Data publikacji:
2010-02-03
Data aktualizacji:
2011-02-09