Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/10 ul. Elsnera 24

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. ELSNERA 24


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ
POW. UŻYTKOWA - 24,66 m2
KONDYGNACJA - IV
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU
7. Wysokość czynszu (z odszkodowaniem za bezumowne zajmowanie lok.) i opłat eksploatacyjnych: 216,51 zł + 89,58 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 1 pokój do 20 m2
- Wyposażenie: co, media
- Lokalizacja: nie Nowa Huta
- Inne:
OFERENT NIE JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 2.02.2010 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 29 104,29 zł podane na dzień 31.12.2010 r.
Tylko w przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-02-03
Data publikacji:
2010-02-03
Data aktualizacji:
2011-02-09