Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.

WS-08.JI.62100-2/10 Kraków, dnia 01.02.2010r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mariana Tomali Gospodarstwo Rybackie Przyborów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód z potoku Sidzinka dla potrzeb stawu rybnego „Zbyszko" przy ul. Janasówka w Krakowie, zrzut wód ze stawu do rowu A w zlewni rzeki Wisły oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-02-01
Data publikacji:
2010-02-01
Data aktualizacji:
2010-02-01