Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-1232/09 Kraków, dnia 25.01.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa budynku administracyjno-biurowego dla jednostek aparatu skarbowego wraz z rozbudową sieci wodociągowej, wykonaniem zjazdu publicznego i chodnika w ul. Reduta na działkach nr 679/5, 71/4, 71/5, 71/12, 71/13, 71/16, 71/17, 71/21, 71/23, 681/41 obr. 22 Śródmieście, przy ul. Strzelców i ul. Reduta w Krakowie"

z wniosku: Izby Skarbowej w Krakowie, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 7

w dniu 20.01.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/112/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-25
Data publikacji:
2010-01-25
Data aktualizacji:
2010-01-25