Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/5 al. Słowackiego 28

1. Adres lokalu: KRAKÓW, AL. SŁOWACKIEGO 28


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 50,59 m2
KONDYGNACJA - V
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, WINDA,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 870, 69 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 22.01.2010 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 59 578,76 zł podane na dzień 18.01.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-01-25
Data publikacji:
2010-01-25
Data aktualizacji:
2011-01-24