Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-1588/09 Kraków, dnia 22.01.2010

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm w trasie drogi ekspresowej S-7 w Krakowie" - działki nr 417, 421/15, 85/31, 85/23, 84/8, 83/6, 83/7, 82/7, 84/7, 86/13, 23/7, 28/4, 28/3 (obr.105 Podgórze), 70/35, 116/1, 70/33, 70/24 (obr.107 Podgórze).

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Kowalówkę

w dniu 21.01.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/118/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data aktualizacji:
2010-01-22