Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/5 ul. Józefińska 24

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA 24


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU
3. Własność budynku: BRAK DANYCH
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 53,03 m2
KONDYGNACJA - IV
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 381,29 zł + 311,41 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: dwa oddzielne lokale
- Wyposażenie techniczne: gaz, prąd, woda
- Lokalizacja: Podgórze lub inne dzielnice
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 20.01.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-01-21
Data publikacji:
2010-01-21
Data aktualizacji:
2011-01-24