Dokument archiwalny
Listy mieszkaniowe na rok 2009 z tytułu wykwaterowania z lokali w placówkach oświatowych

Na podstawie Zarządzenia nr 2976/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych w 2009 roku do wykwaterowania z lokali w placówkach oświatowych i innych gminnych budynkach o podstawowej funkcji innej niż mieszkaniowa do lokali zamiennych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków - podaje się do publicznej wiadomości:

- listę osób zakwalifikowanych do  wykwaterowania z lokali w placówkach oświatowych i innych gminnych budynkach o podstawowej funkcji innej niż mieszkaniowa do lokali zamiennych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków

Załączniki:
Lista oświatowa 2009

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-06
Data publikacji:
2010-01-06
Data aktualizacji:
2010-01-06