Dokument archiwalny
W sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Cel - plac targowy.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Krakowa, w dnia od 21 grudnia 2009 r. do 11 stycznia 2010 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w trybie bezprzetargowym, obejmującym działkę nr 91 obręb 13 Śródmieście, na rzecz P.H.U. „Kazimierz" Sp. z o.o., na cel: plac targowy.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-12-24
Data publikacji:
2009-12-24
Data aktualizacji:
2010-01-04