Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.JI.62101-117/09                                                                               Kraków, dnia 03.12.2009r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek TELE-FONIKA Kable Spółka z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10.JI.62100-18/05 z dnia 08.08.2005r. udzielającej TELE-FONIKA KABLE S.A. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 oraz decyzji znak: WS-08.JI.62101-38/08 z dnia 03.10.2008r. udzielającej TELE-FONIKA Kable Handel S.A., Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka" oraz Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Złocień" Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Serafy ścieków opadowych.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-12-03
Data publikacji:
2009-12-03
Data aktualizacji:
2009-12-03